مقالات
مزیت تجهیزات امنیت شبکهJuniper نسبت به Cisco

در خصوص مقایسه تجهیزات امنیتی Juniper  بـا فایروالهای  Cisco ابتدا باید توضیح داد که مقایسه صحیح باید بین دو دستگاه (Device) مشخص از هر یک از برندهای فوق صورت پذیرد تا بتوان قضاوت صحیح و مقتضی را ارائه نمود، لیکن بطور کلی می توان موراد زیر را به اختصار اشاره نمود:

1-  برتری سخت افزاری:

     تجهیزات Juniper ماژولار بوده و طیف گسترده ای از ماژولها را پشـتیبانی می کـنند در حالیـکه فایروالهای سیـسکو

از لحاظ ماژولار بودن محدود به چند مدل خاص بوده و فقط برخی از آنها چند ماژول خاص را ساپورت می کنند.

 

2-  Throughput بالاتر

    نکته بسیار مهم و حائز اهمیت در خصوص Throughput تجهیزات می باشـد که تجهیزات امنیـت شـبکه

Juniper اعم از فایروال و IDP رنج گسترده و متنوعی را ساپورت کرده و Throughput آنها به 120GB می رسد

در حالیکه فایروالهای Cisco محدودیت رنج داشته و Throughput آنها حداکثر 30GB می باشد.

 

3-  نوع Update

    بروز رسانی و Update نرم افزارهای تجهیزات Juniper بصورت اتوماتیک بوده، ولی در Cisco این امر باید

 manual و به صورت دستی صورت پذیرد.

 

4-  پشتیبانی بهتر Online در ایران

     امکـان پشتـیبانی تجهـیزات Juniper بصـورت Online در ایـران از سیـسکو بـهتر می باشـد؛ بـطوریکه

برای اسـتفـاده از پشتیبانی های Juniper فقط داشتن License کافی است، ولی در تجهیزات سیسکو باید

 Service Contract خریداری شود که بسیاری از خدمات این سرویس بخاطر تحریمها قابل استفاده نمی باشد.

 

5-  سابقه فعالیت

    سابقه فعالیت شرکت Juniper Netscreen در خصوص تجهیزات امنیت شبکه اعم از Firewall و  IDP

و ... بسیار بیشتر از Cisco بوده ، بطـوریکه شرکت Juniper تخصصی در زمینه امنیت شبکه فعالیت می کند،

ولی در شرکت Cisco امنیت شبکه یکی از بخشهای جانبی می باشد.